1997: Ühing alustab Sõrves

Ääremaa sotsiaal- ja kultuurisfäär, laste- ja noortetöö, sport, laagrid, klubitegevus, kristlik lastering, keeleõpe, ornitoloogiaring, naistetöö, ajalootuba.

Koostööpartnerid: Kriminaalpreventatsioon, Saaremaa Muinsuskaitseselts, Saaremaa linnuklubi, Politsei, Päästeamet jt.