2002: Kinnitame kanda Kuressaares

2002 alustati läbirääkimisi Kuressaare Linnavalitsuse ja Kuressaare Põhikooli direktoriga ruumide kasutamise võimalikkuse osas. Märtsis 2003 sõlmiti kooli ja ühingu vahel koostööleping, mis lubas ühingul ruume kasutada kuni aastani 2008. Nii alustas sellest ajast oma tegevust Saaremaa NNKÜ-NMKÜ Kuressaare Poistemaja Kuressaare Põhikooli õuemajas (poiste tööõpetuse majas). Saime kasutada 3 ruumi: töökoda, klass ja kabinetiruumi kuhu sai ühingu keskus. Regulaarselt kasutas maja ka malering. 2003 suvel said ruumid esmase remondi, majja ehitati esimest korda selle ajaloos vesikäimla, renoveeriti töökoda ning uue kuue sai ka klassiruum. Alates septembrist hakkasime pakkuma lastele võimalust osa võtta poiste käsitööringist, ornitoloogiaringist(loodussõprade turismiklubi), elektro-heli ja videotehnika algkursustest, motoringist ja kodulooringist. Hakkasid toimuma erinevad klubiõhtud. Tegevust jätkas ka malering.