Ajalugu

1994.aasta kevadel registreeriti Saaremaa NNKÜ-NMKÜ äriregistris mittetulundusühinguna. 1999.aastal koostati uus põhikiri, mis on kasutusel tänase päevani.  Ühing alustas küll Mustjalas kuid on tänaseks päevaks tegutsenud erinevates kohtades Lääne- ja Kesk-Saaremaal. Tegutsetud aja jooksul on meie prioriteediks olnud töö laste ja noortega.
Järgnevalt kiire ülevaade olulisematele ajahetkedele meie ühingu ajaloost:

1993: Tallinna NNKÜ-NMKÜ Saaremaal

1993.aastal külastasid toonased Eesti NNKÜ-NMKÜ-de Liidu peasekretär Üllar Kerde ja Tallinna NNKÜ-NMKÜ peasekretär Ene Roos Saaremaal asuvat Mustjala Põhikooli ning kooli direktor Tiit Lind astus…

Read more

1993: Ühingu algus Mustjalas

Töö ühingu moodustamiseks, klubiline tegevus, lastepäevade korraldamine, lastelaagrite korraldamine, naistetöö, keeleõpe, koolituslaagrid, noorkotkad. Ühing tegutses Mustjalas aktiivselt kuni 1997. Koostööpartnerid: Kaitseliit, Sotsiaalosakond, Politsei, Lastekaitseliit, Päästeamet,…

Read more

1995: ühing alustab Kihelkonnal

Esimestel suvedel traditsioonilised laste ja noorte matkalaagrid. Edasi mitte-regulaarsed projektilaagrid, laagrid vähekindlustatud lastele, erivajadustega laste integratsioonilaagrid, aga ka puhke-ja töölaagrid teismelistele. Koostööpartnerid: Kaitseliit, Kuressaare Haigla…

Read more

1997: Ühing alustab Sõrves

Ääremaa sotsiaal- ja kultuurisfäär, laste- ja noortetöö, sport, laagrid, klubitegevus, kristlik lastering, keeleõpe, ornitoloogiaring, naistetöö, ajalootuba. Koostööpartnerid: Kriminaalpreventatsioon, Saaremaa Muinsuskaitseselts, Saaremaa linnuklubi, Politsei, Päästeamet jt.

Read more

2002: Kinnitame kanda Kuressaares

2002 alustati läbirääkimisi Kuressaare Linnavalitsuse ja Kuressaare Põhikooli direktoriga ruumide kasutamise võimalikkuse osas. Märtsis 2003 sõlmiti kooli ja ühingu vahel koostööleping, mis lubas ühingul ruume…

Read more

2008: Jätkame Kuressaares, Kihelkonnal ja Säärel

Kuressaare Poistemaja periood sai läbi ning jätkasime mõnda aega ilma selge tegevuskeskmeta. Mõnda aega oli meie tegevuste rõhuasetus taas Kihelkonnal, kus sündis Saaremaa NNKÜ-NMKÜ bänd…

Read more

2015: Tagasi Sõrves

Oleme oma tegevustega tagasi jõudnud Sõrvemaale, üürime oma koostööpartnerilt EELK Jämaja Koguduselt ruume Jämaja pastoraadis ja saame kasutada ka pastoraadi kinnistut oma ürituste korraldamiseks. Keskuse…

Read more