1995: ühing alustab Kihelkonnal

Esimestel suvedel traditsioonilised laste ja noorte matkalaagrid. Edasi mitte-regulaarsed projektilaagrid, laagrid vähekindlustatud lastele, erivajadustega laste integratsioonilaagrid, aga ka puhke-ja töölaagrid teismelistele.

Koostööpartnerid: Kaitseliit, Kuressaare Haigla jt.