1993: Ühingu algus Mustjalas

Töö ühingu moodustamiseks, klubiline tegevus, lastepäevade korraldamine, lastelaagrite korraldamine, naistetöö, keeleõpe, koolituslaagrid, noorkotkad. Ühing tegutses Mustjalas aktiivselt kuni 1997.

Koostööpartnerid: Kaitseliit, Sotsiaalosakond, Politsei, Lastekaitseliit, Päästeamet, Kuressaare Haigla jpt.